Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 10.01.2019 06:45:50

ZO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

ROK 2016

Vítejte na stránce mosrzcnt.wbl.sk v sekci ROK 2016

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

Výročná členská schôdza
konaná dňa 07.02.2016

 Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

 

                                               
 
 
 
 

 

P L Á N

hlavných úloh MO - SRZ Čierna nad Tisou

na rok   2016

 

1.    Naďalej zabezpečovať pravidelné zarybňovanie našich rybárskych revírov podľa  plánu

        zarybňovania.

                                                                          Zodpovedný:     Hospodár

                                                                                           zást.  Hospodára

                                                                                                     ved. RS

                                                                                                     Termín  stály

 

2.     Zintenzívniť kontrolnú činnosť členov Rybárskej stráže  a  hospodára na obhospodarovaných                     revíroch tak, aby sa účinne zamedzilo pytliactvu  a  porušovaniu zásad pri výkone rybárskeho

        práva.

 

                                                                         Zodpovedný:    Ved. RS

                                                                                                   Hospodár

                                                                                          zást. Hospodára

                                                                                         Termín       stály

 

3.  Pravidelnými obchôdzkami obhospodarovaných revírov, sledovať či v blízkosti nie sú skládky 

      pevného odpadu a smetí, ktoré by mohli byť v rozpore s hygienickými predpismi.

                                                                         Zodpovedný:   Hospodár

                                                                                        zást.  Hospodára

                                                                                                  RS

                                                                                           Termín  stály

 

4.       Zabezpečiť plánované brigády na revíroch  MO  -  10 hodín. Termín

          brigád       Čene         07.05.2016

                           Tisa          21. a  22.05.2016

                           Latorica   24. a 25.09.2016

 

                                                                           Zodpovedný : Referenti brig. Činnosti

                                                                                                   Výbor

                                                                                                   Termín    Máj - September

 

5.     Zabezpečiť neplánované  brigády v zimných mesiacoch na všetkých

         našich revíroch  MO .

                                                                            Zodpovedný : Referenti brig. činnosti

                                                                                                    Výbor

                                                                                                    Termín   december  až  február

6.     Usporiadať miestne  preteky v Love rýb s udicou pre dospelých

        členov MO SRZ,   dňa  14.05.2016  na rybníku  Čéne  (Otváracia

        sezóna   15.05.2016).

                                                                            Zodpovedný:     Výbor

                                                                                                       Termín          máj  2016

 

7.        Zabezpečiť   sústredenie  a  súťaž   Mladých  rybárov v LRU  na rybníku   Čéne v dňoch 

           02. a  03.07.2016. ( v prípade nedostatku vody v rybníku Čéňa  náhradné  miesto bude  

          vopred určené)

 

                                                                              Zodpovedný:  Výbor

                                                                                                     Termín Júl

 

8.        Zabezpečiť  deviaty  ročník  súťaže vo varení o „Najlepšie  HALÁSZLÉ“.

                                                                             Zodpovedný:   Podpredseda

                                                                                                     Termín August

 

9.       Usporiadať miestne  preteky v Love rýb udicou pre členov  výboru MO SRZ   dňa  

           28.08.2016.

                                                                               Zodpovedný:     Výbor

                                                                                                      Termín   August

 

10.    Zintenzívniť spoluprácu  s  OO PZ Kráľovský Chlmec  pri odhaľovaní Trestného činu  

         pytliactva  v  revíroch  MO  Čierna nad Tisou.

 

                                                                           Zodpovedný:    ved. RS

                                                                                                    Termín Stály

 

11.    Naďalej udržiavať dobrú spoluprácu so susednými organizáciami SRZ

         Kráľovským  Chlmcom  a  Veľkými Kapušanmi.

 

                                                                        Zodpovedný:      Predseda

                                                                                                   Termín    Stály

 

12.    Ak bude záujem zo strany mládeže naďalej viesť krúžok mladých rybárov.

                                                                         Zodpovedný:     Výbor

                                                                                                    Termín   Stály

 

13.    Hospodárne nakladať so zvereným majetkom  a  finančnými

         prostriedkami    MO SRZ.

                                                                         Zodpovedný       Účtovník

                                                                                                    Pokladník

                                                                                                    Termín Stály

 

14.     Vhodnou    propagandou    na   internetovej  stránke  v  rybárskych a regionálnych  časopisoch                   ako    aj   v   okolitých   miestnych rozhlasoch  oboznamovať  širokú verejnosť s aktívnou

          činnosťou MO.

                                                                        Zodpovedný :   Predseda MO

                                                                                                  Termín         Stály

 

15      Zabezpečiť  VČS   na  termín  05.02.2017.

                                                                         Zodpovedný:    Predseda

                                                                                                  Termín     Február   2017

 

Za celkové plnenie plánu hlavných úloh je zodpovedný  Výbor  MO.

 

                                                                              Petrov zdar

 

                                                                                           Predseda MO SRZ

                                                                                            Čierna nad Tisou

                                                                                          Bc. Peter  PITÓCKY

 

 

 

 

 

TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google