Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 21.11.2018 06:54:08

MO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

Uznesenie k Voľbám 2014
 

NÁVRH UZNESENIA

Ako kandidovať do volieb MO SRZ v roku 2014.

 

1.         Spôsob doručenia návrhu kandidáta.

 


  • Písomne !

a)   doporučeným listom ( dôležitý je dátum podania ), alebo

b)   osobne, odovzdaním tlačiva určenému členovi výboru – Tajomníkovi +2 ďalšie osoby, členovia výboru a presne stanovený čas – každý pracovný deň od 16.00 do 18.00 hod.

- iný návrh

                                       nie

c)   ............................

 

 

2.         Rozsah uvádzaných informácií o kandidátovi.

 

 

Doporučujeme : 

 

a)   meno a priezvisko

 

b)   vek

 

c)   povolanie

 

d)   doba členstva v SRZ

 

e)   doba a druh vykonávaných funkcií v SRZ

 

f)     krátka charakteristika, vystihujúca predpoklady kandidáta na výkon volenej funkcie.

 

g)   portrétová fotografia

 

 

 

- iný návrh

                                                          nie     

                                        h)  ............................

 

  

3.         Termín podania kandidatúry dátum od kedy do kedy.

 

 

Doporučujem : 

 

a) od 06.01.2014 do10.01.2014

je dôležité si upresniť, že dôležitý bude dátum to je 10.01.2014 posledný dátum odovzdania kandidatúry do volieb za člena MO alebo KRK. Tajomník 10.01.2014 v čase o 18.00 hod. uzavrie možnosť podania kandidatúr ( v prípade doručenia kandidatúry doporučeným listom po uzavretí kandidatúr čiže po 18.00 hod. dňa 10.01.2014 je dôležitý dátum podania listu na SLP ) .

 

- iný návrh                

 

                                    nie

                                 
b)  ............................

 

 

 
4.         Termín zverejnenia informácií o kandidátoch  od kedy do kedy.

 

 

Doporučujeme : 

 

a) od 20.01.2014 do 09.02.2014

 

- iný návrh

                                                       nie

                                         b) ............................

 

 

 
4.         Miesto zverejnenia informácií o kandidátoch.

 

Doporučujeme : 

                               a) Prostredníctvom oficiálnej Internetovej stránky MO SRZ,

( novovytvorená kolónka „KANDIDÁTI na VOĽBY 2014“ ) a nástenky, respektíve okno kancelárie MO SRZ, poslúži ako nástenka.

 

 

 

- iný návrh

 

                                        nie

   b) ............................

 

  

 

Tento materiál bol predložený na VČS  a červeným zvýraznené bolo schválené členskou základňou.

 

 

 

 

 

 

Kandidatúra

 

Fotografia veľkosti

cca 8 x 12 cm )

 

 

 


                                                                                                                                                         

 

PRIEZVISKO a MENO :                  .................  ...........................

VEK:                                              ..........  rokov

 

POVOLANIE:                                 ..............................................

DOBA ČLENSTVA v SRZ                ........... rokov

 

VYKONÁVANÉ FUNKCIE v SRZ :     

 

člen   výboru MO (  od – do )                             ......................................

 

 člen disciplinárnej komisie  (   od – do )         ......................................

 

 člen rybárskej stráže  ( od – do )                     ......................................

 

 kronikár  ( od – do )                                         ......................................

 

 ved. alebo člen rybár. Krúžku (od – do )         ......................................

 

 predseda MO  ( od – do )                                 ......................................

 

 iné funkcie alebo činnosti ( od – do )              ......................................

 

 

KRÁTKA CHARAKTERISTIKA:
(vystihujúca predpoklady kandidáta na výkon volenej funkcie)

 

 

...v tejto časti by mohol kandidát  a spravidla by mal popísať svoje zámery a záujem o oblasť, v ktorej by sa chcel v prípade zvolenia angažovať... Ale môže ostať aj prázdna.

 

TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google