Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 10.01.2019 06:45:50

ZO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

rok 2014

TÁBOR MLADÝCH RYBÁROV

2014

 

                 Tábor mladých rybárov usporadúvaný našou Miestnou organizáciou je už dlhoročná tradícia a veru ani partnerstvo s našimi kamarátmi už nie je v plienkach. Je to už 5 rokov čo si spoločne vymieňame a dopĺňame Letný tábor mladých rybárov, spoločné posedenia, akcia ktorá určite zanechá príjemné spomienky v deťoch ale aj v nás, naše priateľstvo s DRK Chytráci ( Pytliaci ) zo Štúrova. Tábor mladých rybárov je a pravdepodobne aj bude zameraný na našu najmladšiu generáciu, tú ktorú ešte môžeme ovplyvniť, nasmerovať ju a naučiť, chrániť prírodu, vodné živočíšstvo a cítiť niečo pozitívne počas pobytu v prírode. Aj naše tábory určite zanechávajú niečo podobné v našich deťoch. Mladí Červy, Chytráci a Mladí rybári, ktorí sa už toho roku zišli po tretíkrát spoločne na našom podujatí 28.6. a 29.6.2014, hneď po vysvedčení si hneď spomenuli na minuloročné rybárčenie a spoločný večer pri táboráku. To, čo bolo pre nás prekvapujúce, bol náš kamarát Perutek. Bolo asi tak z rána niečo krátko po 06.00 hod., keď mi prezvonil a opýtal sa ma či má už hotovú kávu, samozrejme neveriac a spochybňujúc jeho slová som mu odpovedal „ samozrejme Števko len rýchlo poď lebo ti vychladne“. A v tom, kde sa vzal, tu sa vzal, pri miestnom rybníku Čene došla strieborná Ocktávka, až sa mi dych zasekol. Kamarát Štefan Perutek ma prekvapil, on naozaj došiel s jeho rodinou a čiastočným družstvom. Druhá polovica Franto Hegedus môj neodeliteľný spoločník pri kávičke aj jeho mančaftom, došli cca na 12.00 hod.  Priatelia Mladí rybári z Kráľovského Chlmca pod vedením Štefana Salabu, tiež nesklamali a prijali naše pozvanie, toho roku už väčším počtom rybárov samozrejme nemohli chýbať.  Ako som zvykol vravieť na správnom mieste v správny čas a správny ľudia – POHODA.

                Slávnostné zahájenie sa tak mohlo začať, po klasickom otvorení predsedu sme boli radi, že naše pozvanie opäť prijala primátorka mesta Čierna nad Tisou Ing. Marta Vozáriková. Zas a pevne dúfame, že nie naposledy bolo mesto Čierna nad Tisou spoločne s mestským zastupiteľstvom veľkorysé a  DRT 2014 z rozpočtu mesta finančne podporilo vo výške 500.-€.  Na znak toho, že MO a všetci prítomní si ctia takýto postoj mesta od obdobia jej pôsobenia v meste sa všetci prítomní poďakovali v mene mladých rybárov. Je naozaj v dnešnej dobe na  zamyslenie, kde v našom okolí sa ešte koná podobná akcia, ktoré mesto, ktorá obec podporuje mladých rybárov. Je na zamyslenie, prečo takýto postoj  nemajú iný, aj rybárstvo je šport, je o deťoch je o výchove, vzdelanosti a vyplnenia voľného času aj počas prázdnin.

                Rád by som sa touto cestou poďakoval  aj  členom Výboru MO – pánom : Pavlovi Matisovi, Petrovi Tomorimu, Zoltánovi Battyányimu, Štefanovi Romanovi, Ladislavovi Babiakovi, Petrovi Pitóckemu, Karolovi Šantovi a v neposlednom rade Daliborovi Drahomereckému, ktorí sa podieľali na celkovej príprave tábora, dejiska nášho stretnutia ich práca je neoddeliteľná súčasť TMR, bez ich svedomitej práce si neviem predstaviť tento tábor.

                    Riaditeľke Základnej školy s vyučovacím jazykom Slovenským Mgr. Silvii Bacskaiovej za celoročnú podporu DRK v Čiernej nad Tisou a spoluprácu s predsedom MO jej ústretovosť aj počas tábora a boli sme radi, že prijala aj naše pozvanie.

                Teodorovi Parajošovi z obce Čierna za jeho ústretovosť  a celkovú spoluprácu v priebehu roka pre MO.

Vďaka patrí taktiež ostatným sponzorom :

Mestu Čierna nad Tisou aj MPS s.r.o. mesta Čierna nad Tisou

Feeder horgászuzlet  ( István ) – Sátoraljújhely

Auto-motocyklo a rybárske potreby – Ing.Jurajovi Dudášovi Čierna nad Tisou

Predajňa s rybárskymi potrebami Lajoš – Ukrajina

a ostatným ......

 

 

Za MO SRZ

predseda MO Bc.Tomáš Fejko

 

TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google