Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 10.01.2019 06:45:50

ZO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

rok 2015
Preteky v LRU dospelých členov našej Miestnej organizácia 10.05.2015

     Vážený športový rybári,


      s cieľom umožniť vyššiu úroveň v ročných pretekoch v LRU pre dospelých, taktiež otváraieho ceremoniálu kaprárskej sezóny  a konečnom dôsledku, aby výsledok pretekov nezávisel toľko len na šťastí a samozrejme aj Vaším rozhodnutím na VČS v roku 2014 aj tento rok preteky boli prevedené v novom základe.

     Aj dnešná súťaž pozostávala z dvoch kol. Obe kolá sa konali v jeden, dnešný deň, prvé kolo trvalo 2 hodiny, druhé 1,5 hodiny. Pred každým kolom sa vykonalo samostatné zlosovanie. Prvé zlosovanie sa vykonalo podľa poradia zápisu prihlásených rybárov. Druhé zlosovanie prebiehalo v opačnom poradí. V druhom kole sa dohliadalo aj nato aby rybár ktorý v provom kole pretekal na začiatku alebo na konci lovnej trate už takto v druhom kole neohol učiniť a taktiež pretekár nemohol pretekať v tom istom sektore. Po vyžrebovaní sektora a lovného miesta pretekár okamžite mohol zaujať svoje rybárske miesto a pripravovať sa na súťaž. Zakrmovanie lovného miesta pretekára bolo povolené v prvom kole 10 min. a v druhom kole 5 minút pred začiatkom súťažného kola a to signálom trúbenia. Druhým trúbením sa signalizoval začiatok súťaže, tretie trúbenie signalizovalo koniec súťažného kola. Rybu, ktorú rybár zasekol ešte pred koncovým trúbením pretekov ju mohol zdolávať ešte 10 min. Pri meraní úlovkov sa započítavala každá ulovená ryba 1g - 1 bod. Kapre sa vážili okamžite 3 členným výborom a za účasti rybára. Už vážená ryba Kapor sa okamžite púšťal spať do vody. Samotná pretekárska trať bola členená na dva rovnaké sektory. Na konci prvého kola a na základe množstva ulovených rýb jednotlivca sa určovalo poradie umiestnenia pre každý sektor osobitne. Konečný výsledok sa potom určoval na základe súčtu umiestnenia pretekára v prvom a druhom kole.

    No a sumarizácia dnešného dňa : počasie nám prialo, kapre boli lenivé, našej súťaže sa zúčastnilo 21 rybárov našej MO. Rybári boli ocenený hodnotnými vecnými cenami.

Umiestnenia :

1.miesto Kerékjártó Alexander
2.miesto Petocz Viktor
3.miesto Becza Ladislav
4.miesto Világi Róbert
5. miesto Loškár Jozef

Najväčšia ulovená ryba : Ján Totik kapor vo váhe 4130 g

Počet ulovených kaprov v prvom súťažnom kole 28 ks
Počet ulovených kaprov v druhom súťažnom kole 7 ks

foto-dokumentáciu priebežne doplním po obrdžaní.

admin@polismen.

TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google