Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 14.05.2018 12:46:44

MO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

index
  
 
Informácie týkajúce sa brigád a súťaže v love rýb s udicou sa nachádzajú v položke              
 
,,  Aktuality  ,,     

Upozornenie pre členov

Oznam.

Výbor ZO SRZ Čierna nad Tisou oznamuje svojím členom, že miestne otváracie preteky konané dňa 13 mája 2018 v čase od 07.30 hod. budú z dôvodu prehustenej vegetácie vodnej hladiny a okolia zmenené v spôsobe lovu „plávanej“ na spôsob „voľný“. To znamená voľný spôsob na lov jednou udicou. Bližšie informácie a upresnenie sa uskutoční pri zahájení samotných pretekov.


   Výbor ZO SRZ Čierna nad Tisou.

     Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým organizátorom podujatia seminára SOS/BirdLife Slovensko Ing. Marte Bálintovej a spol. za ich pozvanie a teda možnosti sa zúčastniť i našej  organizácie na semenári zameranej na problematiku obnovy a 
manažmentu mokradí v Medzibodroží (CHKO Latorica). Akciu organizovali SOS/BirdLife Slovensko, ŠOP SR - Správa CHKO Latorica a SVP - Správa povodia Bodrogu.

    Na seminári odzneli prednášky domácich i zahraničných expertov v danej 
oblasti. V programe bola aj celodenná exkurzia do územia CHVÚ 
Medzibodrožie a zároveň CHKO Latorica.

ďalšie fotky...

OZNÁMENIE!


Výbor MO SRZ:

Predseda : Štefan Roman

Podpredseda : Jozef Tancsák

Hospodár : Peter Tomori

Tajomník, pokladník : Pavel Matis

Brigádnický referent: Ladislav Babiák

Účtovník: Ladislav Nagy

Pomocný hospodár: Alexander Gilányi

 

Kontrolná komisia :

predseda : Bc Ladislav Jurčák

člen : Ivan Vostech st.

člen : Gregor Szabados

 

Vedúci rybárskej stráže: Zoltán Battyányi

 

 

  


 
          
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                 e-mail: mosrzcnt@post.sk
 
 
   
 
 
TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google