Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 18.06.2018 13:33:53

MO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

index
  
 
Informácie týkajúce sa brigád a súťaže v love rýb s udicou sa nachádzajú v položke              
 
,,  Aktuality  ,,     

Upozornenie pre členov

Oznam.

 

Výbor ZO SRZ oznamuje všetkým záujemcom „Tábora mladých rybárov“, aby si najneskôr do 22. mája 2018 svoje záväzné prihlášky poštovne zaslali na adresu : ZO SRZ Čierna nad Tisou na ul. Dukelských hrdinov 139, 07643 Čierna nad Tisou.     

 

Poznámka: Z kapacitných dôvodov je počet možných prihlásení detí obmedzený na 30 až 40 jedincov.

Záväznú prihlášku, denný režim, pokyny si môžete stiahnuť  na našej web stránke v sekcii „Stiahnuť“ :

http://mosrzcnt.wbl.sk/Stiahnut.html

 

   Výbor ZO SRZ Čierna nad Tisou.

     Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým organizátorom podujatia seminára SOS/BirdLife Slovensko Ing. Marte Bálintovej a spol. za ich pozvanie a teda možnosti sa zúčastniť i našej  organizácie na semenári zameranej na problematiku obnovy a 
manažmentu mokradí v Medzibodroží (CHKO Latorica). Akciu organizovali SOS/BirdLife Slovensko, ŠOP SR - Správa CHKO Latorica a SVP - Správa povodia Bodrogu.

    Na seminári odzneli prednášky domácich i zahraničných expertov v danej 
oblasti. V programe bola aj celodenná exkurzia do územia CHVÚ 
Medzibodrožie a zároveň CHKO Latorica.

ďalšie fotky...

OZNÁMENIE!


Výbor MO SRZ:

Predseda : Štefan Roman

Podpredseda : Jozef Tancsák

Hospodár : Peter Tomori

Tajomník, pokladník : Pavel Matis

Brigádnický referent: Ladislav Babiák

Účtovník: Ladislav Nagy

Pomocný hospodár: Alexander Gilányi

 

Kontrolná komisia :

predseda : Bc Ladislav Jurčák

člen : Ivan Vostech st.

člen : Gregor Szabados

 

Vedúci rybárskej stráže: Zoltán Battyányi

 

 

  


 
          
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                 e-mail: mosrzcnt@post.sk
 
 
   
 
 
TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google