Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 10.08.2018 11:56:41

MO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

index
  
 
Informácie týkajúce sa brigád a súťaže v love rýb s udicou sa nachádzajú v položke              
 
,,  Aktuality  ,,     

Upozornenie pre členov

Oznam.

 

 

 

Výbor ZO SRZ Čierna nad Tisou sa touto cestou chce poďakovať všetkým osobám a organizáciám, ktoré vynaložili nemalé úsilie  pri príprave a samotnej realizácii  akcie „Tábora mladých rybárov“  2018 na mŕtvom ramene „Čéne“ .

 

Sponzori:

 

Ing. Marta Vozariková

Bc. Jurčak Ladislav,

Ing. Horvath Jozef,

Helmeczi László,

Szél Lajos,

Števo Perútek,

Matej Repel,

Csilla Balint,

Szabó Dionýz,

Milan Demeter,

Husznaj Igor,

Deak František - batérie centrum,

Jó hely csárda Battyán

Rypo mix

JAKER. s.r.o.

Ján Kovács,

Szabados Gregor,

Roman Štefan,

Viktor Petöcz

 

 

 

   Výbor ZO SRZ Čierna nad Tisou.

     Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým organizátorom podujatia seminára SOS/BirdLife Slovensko Ing. Marte Bálintovej a spol. za ich pozvanie a teda možnosti sa zúčastniť i našej  organizácie na semenári zameranej na problematiku obnovy a 
manažmentu mokradí v Medzibodroží (CHKO Latorica). Akciu organizovali SOS/BirdLife Slovensko, ŠOP SR - Správa CHKO Latorica a SVP - Správa povodia Bodrogu.

    Na seminári odzneli prednášky domácich i zahraničných expertov v danej 
oblasti. V programe bola aj celodenná exkurzia do územia CHVÚ 
Medzibodrožie a zároveň CHKO Latorica.

ďalšie fotky...

OZNÁMENIE!


Výbor MO SRZ:

Predseda : Štefan Roman

Podpredseda : Jozef Tancsák

Hospodár : Peter Tomori

Tajomník, pokladník : Pavel Matis

Brigádnický referent: Ladislav Babiák

Účtovník: Ladislav Nagy

Pomocný hospodár: Alexander Gilányi

 

Kontrolná komisia :

predseda : Bc Ladislav Jurčák

člen : Ivan Vostech st.

člen : Gregor Szabados

 

Vedúci rybárskej stráže: Zoltán Battyányi

 

 

  


 
          
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                 e-mail: mosrzcnt@post.sk
 
 
   
 
 
TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google