Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 19.11.2018 07:30:31

MO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

2.Olympiáda DRK 2012

 

OLYMPIÁDA DRUŽOBNÝCH DRK

ČIERNA NAD TISOU 2012

 

30.06.2012 sobota

 

08.00 – 10.00 hod.   Prezentácia účastníkov Olympiády DRK

10.00 – 12.00 hod.   Ubytovanie – oboznamovanie sa s táborom a vzájomne

12.00 – 14.00 hod.   Obed

14.00 – 14.30 hod.   Slávnostné otvorenie     - príhovor predsedu MO SRZ Čierna nad Tisou,

                                                             - príhovor hostí

                                                             - harmonogram Olympiády DRK 2012

                                                                      

15.00 – 17.00 hod.   1.súťažné kolo -  „Súťaž v zručnosti MR“ ...................... ( hod na cieľ na vzdialenosť 15 m )

17.00 – 18.00 hod.   Večera

18.00 – 20.00 hod.   2.súťažné kolo – „ Vedomostná súťaž“ ............................ ( zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve )

20.00 – 22.00 hod.  Vyhodnotenie dňa – voľný program

23.00                    Večierka

 

 

01.07.2012 nedeľa

 

07.00 – 08.00 hod.  Budíček – raňajky

08.00 – 13.00 hod.   3.súťažné kolo „Lov rýb“

                                   08.00-09.00 hod.     - oboznamovanie sa s harmonogramom dňa

                                                               - losovanie lovných miest

                                                               - príprava lovných miest

                                   09.00 – 12.00 hod.   - Súťaž v LRU plávaná

                                   12.00 – 12.30 hod.    - Váženie ulovených rýb

                                   13.00 - 13.30 hod.    - Obed

                                   13.30 – 14.00 hod.    - Vyhodnotenie dňa

                                                                – Slávnostné vyhlásenie výsledkov Olympiády 2012

                                   14.00 hod.                - Slávnostné ukončenie Olympiády DRK 2012  

 

 

  Detská rybárska Olympiáda Družobných DRK

Čierna nad Tisou 2012

     Dňa 30.6. 1.7.2012 už tradične Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Čiernej nad Tsou usporiadala TMR, avšak tohto roku pod názvom "Olympiáda Družobných DRK 2012 Čierna nad Tisou" na brehu rybníka "ČENE" obhospodárovaný našou MO na novovytvorenom priestore.

     Od 08.00 hod. Výbor MO privítal prvé deti z detského rybárskeho krúžku "Červy" z Čiernej nad Tisou. V poobednajších hodinách na naše pozvanie dorazil aj náš partnerský Detský rybársky krúžok "Pytliaci" zo Štúrova pod vedením p.Štefava Peruteka. Na Olympiáde Družobných krúžkov 2012 v Čiernej nad Tisou sa tak zišlo 26 detí a 3 deti, ktoré sa zúčastnili s poľutovaním tohto roku len ako pozorovatelia DRK pri MO SRZ z Kráľovského Chlmca pod vedením Istvána Mikuláša - Štefana Salabu.

     Slávnostné zahájenie sa tak mohlo začať o 14.00 hod., slávnostným príhovorom a oboznámením sa s priebehom celkového programu Olympiády Družobných DRK 2012 v Čiernej nad Tisou predsedom MO SRZ Bc. Tomášom Fejkom. Medzi pozvanými hosťami nechýbalo ani zastúpenie mesta Čierna nad Tisou pod vedením primátorky mesta Ing.Marty Vozárikovej, ktorá poďakovala MO SRZ v Čiernej nad Tisou za celkovú prípravu "Olympiády Družobných DRK v meste Čierna nad Tisou 2012".

     Po príhovore predsedu MO a primátorky mesta, nasledoval Olympijský sľub všetkých zúčastnených Olympiády. Súťažiaci si vylosovali štartovné čísla a následne boli rozdelený do dvoch skupín.

     Od. 15.00 hod. sa už v plnom prúde rozbehla Olympiáda a tak aj 1.súťažná disciplína v zružnosti - "Hod na cieľ", mladí rybári hádzali na vzdialenosť 15 metrov, kde mali ľubovoľnou technikou trafiť do dvoch kruhov o priemeroch 60 a 80 cm. každý z účastníkov dostal tri skúšobné hody a nasledovala ostrá súťaž. Z celkového počtu 26 účastníkov v 1.Súťažnej disciplíne obstáli najlepšie :

1.Eduard Szép

2.Patrik Furi

3.Martin Mészaros

GRATULUJULE.

 

     Nasledovalo krátke pohostenie, prestávka, ubytovanie, oboznamovanie sa s táborom a vzájomne. Asi tak po dvojhodinovej prestávke mohla nasledovať 2.Súťažná disciplína.

     O 19.00 hod. pokračovala Olympiáda 2.Súťažnou disciplínou "Vedomostná súťaž" znalosť mladých rybárov zo zákona č.139/2002 zákona o rybárstve. Mladí rybári obdržali vedomostný test, ktorý pozostával z 20 otázok. Tak sa prvá skupina posadila pod vopred pripravený altánok a obdržala testy, na jeho zvládnutie bolo postačujúcich 20 min. Po prvej skupine nasledovala druhá, na ktorú taktiež dohliadali rozhodcovia, aby sa dodržal Olympijský sľub fair-play. V 2.Súťažnej disciplíne "Vedmomostná súťaž obstáli najlepšie :

1.Tomáš Fejko

2.Radoslav Bytčánek

3.Patrik Furi

GRATULUJEME.

 

     Po druhej vyčerpavvajúcej súťažnej disciplíne a celkového dňa ako aj teplého počasia, a namáhavej cesty našich hostí "Pytliakkov" nasledoval zaslúžený odpočinok, a voľný program s večerou. Naši hostia boli posadení a privítaní na patričnej úrovni a podľa našich možností. Povedať sme si mali všetci nazaj veľa, naši vedúci a náš hosť Štefan Perutek sa už nevideli celý rok a tak vzájomná debata, výmena skúseností a celý rok zážitkov s deťmi trval do neskorých nočných hodín.

     Avšak v nedeľnajšie ráno a slniečko, ktoré naozaj prialo v skorých ranných hodinách už pripravovalo 3.súťažnú disciplínu. Tretí deň patril Olympijskemu "Lovu rýb - plávaná". Súťaž sa odohrala priamo v dejisku Olympiády na miestnom rybníku "Čene", takpovediac pod našim nosom, kde rozhodcovia už v skorých ranných hodinách pripravili, označili tri súťažné sektory a trate. Po raňajkách v čase o 07.30 hod. predseda MO Bc.Tomáš Fejko oboznámil všetkých účastníkov o pravidlách lovu, nasledovalo vylosovanie si súťažných sektorov a tratí.

     Nakoľko v predmetný deň, tak ako tomu bolo v priebehu celej Olympiády nám už vyššie napísané počasie prialo, z obáv prípravného výboru a rozhodcov, aby nedošlo k prípadnému úpalu a nevoľnosti súťažiacich sa rozhodlo, že súťaž sa namiesto plánovaného časového intervalu od 09.00 do 12.00 hod. skráti a presunie na skoršiu hodinu. Tak sa aj stalo a samotná súťažná disciplína sa začala od 08.30 a trvala do 10.30 hod. Podľa všetkých prítomných bude dvojhodinová súťaž postačujúca a tak všetci súťažiaci po vylosovaní súťažných sektorov, mohli obsadiť súťažné trate. Nasledovalo prvé trúbenie a vnadenie, druhé trúbenie už spustilo samotnú a konenčnú 3.Súťažnú disciplínu. V 3.Súťažnej disciplíne "Lov rýb - plávaná" obstáli najlepšie :

1.Fružina Hajdók

2.Peter Liszkovics

3.Tibor Hubač

 

GRATULUJEME.

 

     Prišlo na slávnostné vyhodnotenie a zároveň aj ukončenie "Olympiády Družobných DRK v Čiernej nad Tisou 2012".

     Všetci víťazi súťažných disciplín obdržali ocenenia ako medaily, diplom a vecné ceny. V 3.Súťažnej disciplíne "Lov rýb - plávaná" bola pripraená aj ďalšia cenaza "Najväčšiu rybu", ktorú obdržal Tibor Hubač - Pytliaci. nakoľko všetci účastníci Olympiády Družobných DRK súťažili ako jednotlivci, došlo aj k vyhláseniu - celkových víťazov "Olympiády Družobných DRK 2012 v Čiernej nad Tisou", ktorými sa stali :

1.Fružina Hajdók - Čierna nad Tisou "Červy"

2.Peter Liszkovics - Štúrovo "Pytliaci"

3.Patrik Furi - Štúrovo "Pytliaci"

 

GRATULUJEME.

 

 

     V poslednej chvíli sa preukázala aj vďačnosť hostí, respektíve divák z Veľkých kapušian, ktorý nás prekvapil vecnou cenou pre najmladšiu účastníčku "Olympiády Družobných DRK v Čiernej nad Tisou 2012" a ktorú obdržala Lucia Peruteková - "Pytliaci".

 

     Musíme podotknúť, že nielen víťazi obdržali vecné ceny, ale všetci účastníci, čiže každý  účastník bol obdarovaný mnohými vecnými cenami, ktoré pripravili členovia Výboru MO SRZ v Čiernej nad Tisou. Každý z účastníkov Olympiády obdŕžal odznak a medailu s logom "Olympiády v Čiernej nad Tisou 2012". Môžeme kľudným svedomým konštatovať, že odmeny boli na patričnej úrovni, dokazovali to aj spokijné radostné tváre všetkých účastníkov Olympiády v Čiernej nad Tisou 2012.

     Na záver Výbor MO za účasti mesta Čierna nad Tisou v zastúpení predsedu MO Bc.Tomáša Fejka odovzdal ďakovnú "Plaketu" vedúcemu DRK "Pytliakom" zo štúrova za ich účasť a skvelú atmosféru, ktorou sa aj naši hostia pričinili, poctili naše Mesto Čierna nad Tisou a MO SRZ v Čiernej nad Tisou. Pytliaci samozrejme tiež pripravili prekvapenie a ved.krúžku Pytliakov pán Štefan perutek odovzdal do rúk pána predsedu "Ďakovný list" a "Plaketu" za pozvanie a účasť na "Olympiáde Družobných DRK v Čiernej nad Tisou 2012"

     Naše poďakovanie za kvalitnú prípravu a celkový priebeh patrí v prvom rade všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Olympijského tábora, členom Výboru MO, členom Rybárskej stráže MO a rybárom MO SRZ v Čiernej nad Tisou, pánovi teodorovi Parajošovi za jeho ústretovosť a láskavosť, ktorý nám poskytol pozemok , novovytvorený priestor, ktorý bude slúžiť aj do budúcna. Pánovi Zoltánovi Battyánimu členovi Výboru MO a ved.RS, ktorý sa podieľal na zabezpečení pohodlia našich hostí a vecných cien, ktorých nebolo málo a tým aj aj našim sponzorom :

firme FINAL - rod.Bereznaninová z Čiernej nad Tisou,

Feeder horgászuzlet - Rákoczi út.33 Sátoraljújhely,

Auto-moto cyklo a rybárske potreby - Ing.Juraj Dudáš z Čiernej nad Tisou,

Predajňa s rybárskymi potrebami - Lajoš Ukrajina,

Predseda KK - Juraj Gajdošík z Čiernej nad Tisou.

 

     Poďakovanie patrí aj tajomníkovi MO SRZ Pavel Matisovi za prípravu chutných jedál a celkovú stravu ako aj pohodlie, odovzdával našim hosťom len to čo dostal ao pána Štefana Peruteka na Olympiáde v roku 2011 v Štúrove.

 

     No a samozrejme v neposlednom rade, ale tým ešte viac sa musíme poďakovať mestu Čierna nad Tisou, ktoré bolo výhradným spoluúčastníkom tohto podujatia "Olympiády Družobných DRK v Čiernej nad Tisou 2012" Toto podujatie by sa asi ťažko mohlo uskutočniť bez mesta Čierna nad Tisou na takej úrovni, ktorú sme dosiahli. V mene Výboru MO SRZ v Čiernej nad Tisou a dovoľujeme si poďakovať v mene všetkých účastníkov ako aj v mene svojom, primátorke mesta Čierna nad Tisou Ing.Marte Vozárikovej a všetkým poslancom mestského zastupiteľstva mesta Čierna nad Tisou za ich dotáciu z rozpočtu mesta a tým spríjemnenie a skvalitnenie záujmu o mládež v tomto športe. mesto Čierna nad Tisou prispelo k tomu, že sme mohli všetkým účastníkom "Olympiády v Čiernej nad Tisou 2012" ponúknuť omnoho viac ako by sme mohli mi sami. Je vidieť a pociťujeme, že vedeniu mesta Čierna nad Tisou záleží a robí veci aj pre našu najmladšiu generáciu, aj pre šport, ktorý je v dnešnej dobe v úpadku, aj napriek ťažkej situácii neváhali a podporili požiadavku MO na realizáciu "Olympiády družobných DRK v Čiernej nad Tisou 2012".

     Pobyt našich hostí ukončením Olympiády Družobných krúžkov však nekončil, pre deti zo Štúrova bol pripravený pestrý program v podobe ďalších dvoch dní ako návšteva mesta Čierna nad Tisou, rieky Latorice a Tisa.

 

Predseda MO SRZ v Čiernej nad Tisou a DRK "Červy"

                                                                                                            Bc.Tomáš Fejko

 

 

Fotogaléria - Videoprezentácia je na konci fotogalérie.

 

 

 

 

 

  Tu si môžte pozrieť krátku video prezentáciu

 
TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google