Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 10.01.2019 06:45:50

ZO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

Etický kódex rybára

Vítejte na stránce mosrzcnt.wbl.sk v sekci Etický kódex rybára

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

                                        Etický kódex rybára

 

Článok 1

Športový rybár pozná Zákon o rybárstve, naň nadväzujúcu vykonávaciu vyhlášku a zväzový alebo miestny rybársky poriadok a riadi sa ich ustanoveniami.

 

Článok 2

Športový rybár prispieva k ochrane životného prostredia, zachováva poriadok, správa sa ohľaduplne a šetrne k prírode, je jej ochrancom, neznečisťuje vodu a jej okolie odpadkami, dbá na to, aby tak nerobili aj ostatní, sám iniciatívne zjedná nápravu, upozorní alebo odstráni príčiny, a zúčastňuje sa na brigádnickej činnosti.

 

Článok 3

Športový rybár, dodržiava zásady slušného správania sa a je tolerantný a slušný k druhým ľuďom. Ku kolegom sa správa zdvorilo a neznevažuje ich. Netoleruje však ich neetické správanie.

Článok 4

Športový rybár pri spozorovaní úhynu rýb následkom otravy alebo inej havárie, ihneď upovedomí zodpovedných činiteľov alebo organizácie a ak môže príčinu zistí alebo odstráni.

Článok 5

Športový rybár nepovažuje rybolov za zdroj finančných prostriedkov, alebo niečo, čím môže získať inú nenáležitú výhodu. Ryby nevymieňa a nepredáva, aby tak získal finančné prostriedky na alkohol, cigarety, drogy a podobne. Nespráva sa koristnicky.

 

 

 

Článok 6

Športový rybár s ulovenými rybami zaobchádza šetrne, nechytá ich do suchých rúk, zbytočne ich neponecháva na suchu, biele ryby nenecháva uhynúť vyhodením na breh, nepoškodzuje ryby vláčením po brehu, netýra ryby pri ich usmrcovaní, vyzdvihovaním nad vodu, nepoškodzuje ryby násilným vyberaním háčika, neprechováva ryby v nevhodných zariadeniach, nepodsekáva ryby.

 

Článok 7

Športový rybár loví ryby len zákonom povoleným spôsobom, na miestach a v čase keď je to povolené.

 

Článok 8

Športový rybár nepoužíva ako nástrahu chránené živočíchy s ich vývojovými štádiami, nepoužíva ako nástrahu ryby, ktoré majú stanovenú lovnú mieru a ryby podmierečné.

Článok 9

Športový rybár rešpektuje režim chyť a pusť, neodnáša a neprivlastňuje si ryby tam ulovené.

 

Článok 10

Športový rybár je svojím správaním vzorom pre iných občanov, no hlavne deti a mládež.

 

 

 

Petrov zdar.

 

 

TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google