Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 19.11.2018 07:30:31

MO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

Plán práce DRK 2011 - 2012

ČASOVO – TEMATICKÝ PLÁN PRÁCE ZÁUJMOVÉHO ÚTVARU

DETSKÝ RYBÁRSKY KRÚŽOKNavrhovaný tematický plán práce Detského rybárskeho krúžku pri ZŠ s vyučovacím jazykom Slovenským v spolupráci s MO SRZ v Čiernej nad Tisou spočíva v pravidelných stretnutiach od kalendárneho mesiaca September 2011 až Júl 2012. Stretnutia sú naplánované v časovom rozpätí dvoch vyučovacích hodín t.j. cca 90 min. Krúžok začína vždy o 14.00 hod. pred kanceláriu MO SRZ v prípade väčšej prítomnosti detí ako je 10 je krúžok v ZŠ.

 

SEPTEMBER      

Dňa        23.9.2011                            1.stretnutie

1.hod. Organizácia záujmového útvaru, oboznamovanie sa s deťmi a samotným plánom práce DRK, poučenie o bezpečnosti pri výkone  rybárstva, respektíve samotného lovu, pohybu a pobyte v prírode.  Vlastné oboznamovanie sa s novými členmi DRK.

2.hod. Beseda – zážitky počas prázdnin v prírode. Pozitívne a negatívne zážitky počas pohybu a pobytu v prírode alebo pri love rýb.

OKTÓBER

Dňa 14.10.2011                                2.stretnutie

1.hod. Stručný výklad vzniku SRZ, samotnej MO SRZ v Čiernej nad Tisou a DRK vedenom pri ZŠ a jeho aktivity počas školského roka.

2.hod. delenie vôd – rozbor vôd Kaprových, pstruhových a Lipňových. Oboznamovanie sa s riekami a ramenami našej MO s použitím fotografických pomôcok a internetu.

 

Dňa 28.10.2011                                3.stretnutie

1. a 2.hod. Oboznamovanie sa s tokmi a samotným obhospodarovaným revírom MO v teréne – spoločná vychádzka v miestnych vodách za    účasti Rybárskej stráže. Súčasťou vychádzky bude kontrolná činnosť loviacich rybárov v našich revíroch.

 

NOVEMBER

Dňa 11.11.2011                                4.stretnutie

 

1.a2.hod. Poznávanie našich rýb Amur, Belička, Červenica, Kapor a Karas. Dôraz na ich výskyt v našich revíroch a ukážka s použitím fotografických pomôcok z PC.

 

Dňa  25.11.2011                               5.stretnutie


1.a 2.Spoločná vychádza do prírody – zameraná na čistotu brehov a lovných miest, zber smetia ponechané našimi rybármi – vychádzka za účasti a pod dohľadom aj Rybárskej stráže.

 

 

 DECEMBER

Dňa 09.12.2011                                6.stretnutie

 

1.hod. Výtvarná činnosť – kresba na tému „Príroda mojimi očami“   alebo „Moja veľká ryba“ 

2.hod.  Pozeranie video záznamu lov bičom – príprava biča na lov – ukážka.

 

Dňa 23.12.2011                                7.stretnutie

 

1.a2. hod. Nebudem rušiť doma počas prázdnin a pred sviatkami – vychádzka s deťmi do zimnej prírody pri odľahlých ramenách rieky Latorica a návšteva rybníka Čene.

 

JANUÁR

Dňa 20.01.2012                                8.stretnutie

 

1.a2.hod. Základy rybárskeho práva zák.č.139/2002 Z.z. – základne povinnosti rybára, povinná výbava rybára pri love rýb – ukážka základných predmetov ich účel a používanie pri love.

 

FEBRUÁR

Dňa 03.02.20112                              9.stretnutie

                                                              

1.hod. Najbežnejšie návnady a nástrahy používané našimi rybármi.

2.hod. Poznávanie rybárskeho náčinia – ukážka čo je : prút, vlasec a navijak.

 

Dňa 17.02.2012                                10.stretnutie

                                              

1.hod. Montáž na lov „Plávaná“ – ukážka montáže.

2.hod. Viazanie háčikov – ukážka – samotný nácvik.

 

MAREC

Dňa 02.03.2012                                11.stretnutie

 

1.a2. hod. Vychádzka do terénu – kontrola čo napáchala predošlá zima .

 

Dňa 16.03.20112                              12.stretnutie

 

1. a 2. hod. Poznávame naše ryby : Šťuka, Zubáč, Sumec -  Dôraz na ich výskyt v našich revíroch a ukážka s použitím fotografických pomôcok z PC.

 

Dňa 30.03.20112                              13.stretnutie

 

1.a2. hod. Vychádzka do terénu – čaro prebúdzajúcej sa prírody,  kontrola revíru za účasti Rybárskej stráže – opekanie klobások.

 

 

 APRÍL

Dňa 13.04.2012                                14.stretnutie

 

1. hod. Viazanie háčikov – precvičovanie

2.hod. Opakovanie – poznávanie našich rýb : Amur, Kapor, Karas,  Štuka, Zubáč, Sumec.

 

MÁJ

Dňa 04.05.2012                                15.stretnutie

 

1.hod. Opakovanie – moje vedomosti – vedomostný test pre starších členov krúžku, test spôsobom vyplňovania a doplňovania správnych odpovedí. Následne oprava testu.

2.hod.  Krátky výklad zákona č.139/2002 – zakázané spôsoby lovu.

 

Dňa 18.05.2012                                16.stretnutie

 

1.a2.hod. Lov na rybníku Čene bičom. Príprava návnady, nástrahy  s samotný lov.

 

JÚN

Dňa 01.06.2012                                17.stretnutie

 

1.a2.hod. Praktická činnosť rybolovnej techniky hod 30.g záťažou do ciela. Oboznamovanie sa z bezpečnosťou pri vhadzovaní nástrah pri love na prívlač.

 

Dňa 15.06.2012                                18.stretnutie

 

1.hod. Opakovanie mojich vedomostí – napíš čo najviac druhov rýb, návnad a nástrah – vzájomné vyhodnotenie a doplňovanie.

2. hod. Lovné miery rýb – príprava na Tábor mladých rybárov.

 

JÚN – JÚL                                          

Dňa 30.6.-01.07.2012                     19.stretnutie

 

30 hod. Deti z DRK sa zúčastňujú Tábora mladých rybárov, ktorý bude zameraný na celoročné opakovanie vedomosti, ale aj  – príprava táboriska a stanoviska, športové aktivity mladých rybárov, kontrola revíru, teoretické a praktické súťaže, oboznamovanie sa navzájom pri posedení a priateľov z DRK Štúrovo „Pytliaci“, večerné opekanie klobásky – súťaž v love rýb udicou. Tábor začína 30.06. o 08.00 hod. a končí súťažou 01.07.2012 v čase o 14.00 hod.

 

 

 

PRÍPADNÝMI ČASOVÝMI ZMENAMI V PLÁNE  BUDEME MLADÝCH RYBÁROV V ZÁUJMOVOM ÚTVARE DRK VČAS INFORMOVAŤ.


V prípade dobrého počasia, budú vychádzky spojené s každým krúžkom, je preto potrebné pripraviť deti vždy tak, aby mali teplé oblečenie. 

 

Ved.DRK

Bc.Tomáš FEJKO

TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google