Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 10.01.2019 06:45:50

ZO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

Rozpočet a hospodárenie MO SRZ
 
Správa o hospodárení finančných prostriedkov MO SRZ
rok 2007
 
Zostatok v pokladni k 31.12.2006 ........................................ 972,10 Sk
Zostatok na bežnom účte v Sl.sporiteľni k 31.12.2006 ..... 114 587,74 Sk
 
Príjem v roku 2007
 
Zápisné, členské a povolenky ................... 549 280,00. - Sk
Príjem z úrokov v Sl. sporiteľni ....................... 290,60.- Sk
Príjem za cenné papiere MO .......................... 3000,00.- Sk
Ostatné príjmi  ............................................. 1753,00.- Sk
Príjem -  dobropis ......................................... 2600,00.- Sk
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkový príjem v roku 2007                         556.923,60.-
 
 
Výdavky v roku 2007
 
Poštovné, kolky a popl. ................. 3135.-Sk
Cestovné a PHM  ........................ 47711.-Sk
Kancelárske potreby ................... 8760.- Sk
 
Občerstvenie :
    - VČS ................................................................... 18.223,50.-Sk
    - Ostatné rybárske akcie ....................................... 22.004,50.- Sk
Časopisy Poľovníctvo a ryb. - Slovenský rybár ............. 1.306,00.- Sk
Ceny na preteky pre dospelých a mladých rybárov ...... 4.750,00.- Sk
Poistné rybárska stráž  ............................................... 1.355,00.- Sk
Nájomné za kanceláriu ............................................ 17.281,00.- Sk
Daň z úrokov na bežnom účte .......................................... 47,00.- Sk
Poplatky za vedenie účtu v Sl. sporiteľni ...................... 3.761,00.- Sk
Ostatné osobné náklady ............................................ 42 189,50.- Sk
Výdaje na zarybnenie  ............................................. 73.540,00.- Sk
Odoslané pre SRZ Rada Žilina .................................. 177.492,00.- Sk
Odmeny .................................................................. 54.430,00.- Sk
Notebook ................................................................. 25.275,50.- Sk
Výdaje na kosačku a motorovú pílu .................................611,00.- Sk
Výdaje technických vecí na súťaže .............................. 8.000,00.- Sk
 
 
Zostatok v pokladni k 31.12.2007 ............................... 22.768,10.- Sk
Zostatok na bežnom účte Sl.sporiteľni k  31.12.2007 ... 125.746,34.- Sk
 
Zostatok k 31.12.2007 ........................................... 128.514,44.- Sk
 
 
 
 
Návrh rozpočtu MO SRZ Čierna nad Tisou
na rok 2008
 
 
 
Príjem v roku 2008
 
Z členských príspevkov, povoleniek, zápisného, úrokov a dividend ........................ 500.000,00.- Sk
 
Výdavky
 
Spotreba materiálu ........................................ 10.000,00.- Sk
Zarybnenie .................................................... 75.000,00.- Sk
Opravy a údržby ............................................ 16.000,00.- Sk
Prepravné ...................................................... 15.000,00.- Sk
Výkony spojov ................................................ 15.000,00.- Sk
Ostatné osobné náklady ................................... 50.000,00.- Sk
Cestovné ........................................................ 35.000,00.- Sk
Nájomné ........................................................ 20.000,00.- Sk
Poistné RS ......................................................... 2.000,00.- Sk
Pohostenie a dary ............................................ 50.000,00.- Sk
Ostatné finančné náklady ................................ 70.000,00.- Sk
Účelová rezerva .............................................. 40.000,00.- Sk
Odvody Rada Žilina ....................................... 162.000,00.- Sk
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Výdavky spolu ................................................ 560.000,00.- Sk
 
V Čiernej nad Tisou dňa 06.02.2008                        
 
                                                                                                                                      Účtovník : Kovács Ján
 
 

 

Správa o hospodárení finančných prostriedkov MO SRZ

rok 2008

 
 
Zostatok v pokladni k 31.12.2007 ................................. 2.768,10.- Sk  ................ 91,88 €
Zostatok na bežnom účte v Sl.sporiteľni k 31.12.2007 ...... 125.746,34.- Sk  ............ 4.174,01 €
 
 
Príjem v roku 2008

Zápisné, členské, povolenky : ........................................... 517.360.- Sk ............. 17.173,21 €
Príjem z úrokov v Sl.sporiteľni : ........................................ 268,30.- Sk ....................... 8,91 €
Príjem za cenné papiere MO : ............................................... 6.000.- Sk ................... 199,16 €
Ostatný príjem : .................................................................... 1.253,00.- Sk .................... 40,99 €

CLEKOVÝ  PRÍJEM V ROKU 2008 ........................... 524.863,30.- Sk ............ 17.422,27 €


Výdavky v roku 2008


Poštovné, kolky a poplatky : ............................................................ 4.231,00.- Sk ........ 140,44 €
Cestovné a PHM : .............................................................................. 70.128,00.- Sk .....2.327,82 €
Kancelárske potreby : ....................................................................... 1.850,00.- Sk ............ 61,41 €

Občerstvenie na VČS : ................................................................... 23.638,00.- Sk .........784,64 €
Ostatné rybárske akcie : ............................................................... 13.906,50.- Sk ......... 461,61 €
Časopisy : ............................................................................................... 1.454.00.- Sk ........... 48,26 €
ceny na preteky pre dospelých a mladých rybárov : .......... 10.647,00.- Sk ........ 353,42 €
Nájomné za kanceláriu : .................................................................. 9.277,00.- Sk ........ 307,94 €
Výdaje na zarybnenie : ................................................................ 106.516,00.- Sk ..... 3.535,68 €
Odoslané pre SRZ Rada Žilina : ............................................... 171.335,00.- Sk ...... 5687,28 €
Doplnky k nootbuku : ......................................................................... 2.990,00.- Sk ........... 99,25 €
Odmeny : ............................................................................................. 48.400,00.- Sk ...... 1.606,59 €
Ostatné výdavky : ............................................................................ 44.555,60.- Sk ....... 1478,97 €
Výdaje na motorovú kosačku a mot. pílu : ................................. 4.586,50.- Sk .......... 152,24 €
Sústredenie mladých rybárov : ....................................................... 19.429,00.- Sk ..... 644,92 €
Elektrika : ................................................................................................ 11.230,00.- Sk ..... 372,77 €
TV+doplnky : .......................................................................................... 22.786,00.- Sk ..... 756,36 €

CELKOVÉ VÝDAVKY V ROKU 2008 SPOLU ............ 566.960.- Sk .. 18.819,61 €


Zostatok v pokladni k 31.12.2008 : ...........................0,00.- Sk ..... 0,00 €
Zostatok na bežnom účte v SLSP k 31.12.2008 : ......85.999,14.- Sk ..... 2.854,65 €
 
 
 
 
Návrh rozpočtu MO SRZ Čierna nad Tisou
na rok 2009
 
 
Príjem v roku 2009
 
z členských príspevkov, povoleniek, zápisného, úrokov a divident : ............. 18.257 €

Výdavky v roku 2009
 
Spotreba matriálu : ......................   398 €
Zarybnenie : ............................. 2.821 €
Opravy a údržba : .......................   332 €
Nájomné : .................................. 830 €
Výkony spojov : ............................ 166 €
Ostatné náklady spolu : .................... 664 €
Cestovné : ................................ 1.328 €
Poistenie RS : .............................. 100 €
Pohostenie a dary : ...................... 1.494 €
Ostatné finančné náklady : .............. 1.992 €
Účelová rezerva : ........................ 1.660 €
Odovdy pre Rada Žilina : ................ 5.809 €
 
VÝDAVKY SPOLU : ...................... 17.593 €
 
 
V Čiernej nad Tisou dňa 04.februára 2009 ..................................... Účtovník : Kovács Ján
 
 
 
 
TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google