Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 10.01.2019 06:45:50

ZO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

Terminovník pravidelných aktivít 2015

Termínovnik pravidelných aktivít MO SRZ Čierna nad Tisou

na rok 2015

Január :        Výdaj povoleniek na príslušný rok

                        Odvzdušňovanie revírov podľa potreby

                        Odovzdávanie záznamov o úlovkoch z predošlého roka 2014 do 15.01.02015

 

Február :      Výročná členská schôdza 08.02.2015 – miesto určíme

                        ( začiatok o 09:00 hod. )

 

Marec :          Povinnosť uhradiť členský príspevok a členskú známku na rok 2015

 

Apríl :             Zarybňovanie podľa možnosti a dodávky dodávateľom rýb ( K3 )

 

Máj :               Zarybňovanie podľa možnosti a dodávky dodávateľom rýb ( K3 )

                        Plánovaná brigáda 02.05.2015 a 03.05.2015 na rybníku

                        Čene r. č. 4-1760-1-1 ( začiatok brigády o 08:00 hod )

Otváracie preteky  v LRÚ – Súťaž v LRÚ dospelých 10.05.2015 na rybníku Čene ( prezentácia účastníkov od 07:00 hod.)

Lov kapra je povolený od 15.05.2015 na rybníku Čene r. č. 4-1760-1-1

 

Jún :           Dobrovoľná brigáda na rybníku Čene r. č. 4-1760-1-1

                       v dňoch 20.06.2015 a 21.06.2015

                       ( príprava TMR, čistenie brehu a okolia, kosenie )

 

Júl :            Tábor  mladých rybárov 03,04,05, - 07.2015

                    Udržiavanie revírov – dobrovoľné kosenie a čistenie brehov

                    ( podľa dohody a potreby )

                    Súťaž vo varení halászlé a iných jedál – Letný festival mesta 25.7.2015

 

August :        voľno

 

September :     Plánovaná brigáda 12.09.2015 a 13.09.2015 , úsek Latorica,

                           časť Székelytorok so začiatkom o 08:00 hod.

                           Preteky členov Výboru MO SRZ Čierna nad Tisou dňa 19.09.2015

 Kontrola odľahlých ramien a odlov rýb v ohrozených častiach odľahlých ramien

 

Október :     Zarybnenie podľa možnosti ( finančné zdroje a iné )

                       Dobrovoľná brigáda na rybníku Čene r. č. 4-1760-1-1

 

November :  Voľno

 

December :  Začiatok výdaja povoleniek na rok 2016

 

 

Výročná členská schôdza na nasledujúci rok sa bude konať

dňa 14.02.2016 !!!

TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google